ILMASTOINTI

ILMASTOINNIN AMMATTILAINEN

Riittämätön ilmastointi kotona tai toimistossa voi aiheuttaa sairausoireita. Laadukkaan ilman takaamiseksi tiloja tulee ajoittain tuulettaa. Riittävän ilmanvaihdon varmistaa hyvin toimiva ilmastointijärjestelmä.

Rakennuksen tilojen käyttötarkoituksesta riippuen ilman saatumisen syitä voi olla erilaisia – esimerkiksi asuintiloissa tärkein saastuttaja on ihminen itse, joka käyttää ilmassa olevaa happea ja tuottaa itse hiilidioksidia.Asuinrakennuksissa on myös tiloja – esimerkiksi saniteettitilat ja keittiöt, joista tulee poistaa liika kosteus ja liiat aromit.

Jotta tilassa olisi hyvä olla, pitää koko tilassa olevan ilman vaihtua kahdessa tunnissa. Lukuina ilmaistuna perusilmastoinniksi riittää ilmanvaihto 0,2 litraa/sekunnissa neliömetriä kohti.Ihmisistä erittyvien saasteaineiden poistamiseksi on tämän lisäksi tarpeen noin 7 l/s ilmamäärä henkeä kohti. Vanhemmissa taloissa, joita ei ole rakennettu nykyaikaisin materiaalein ilmatiiviiksi, tapahtuu tavallisesti ns. luonnollista ilmanvaihtoa. Koska sisäilma on ulkoilmaa lämpimämpää ja kevyempää, se kohoaa tuuletuskanavien kautta ylöspäin ja poistuu savupiipusta. Oven, ikkunoiden ja mahdollisesti seinänkin raoista tulee tilalle ulkoilmaa.Tällainen ilmastointi on kuitenkin ilmastolle herkkä.

Nykyaikaiset rakennusmahdollisuudet ja -materiaalit huomioiden enää ei voi tukeutua ainoastaa luonnolliseen ilmanvaihtoon.

 Ilmanpoistotuuletuksen periaate on siinä, että ilma poistetaan märistä tai kaikkein saastuneimmista tiloista.

 Sisääntuloilma, jonka voi ottaa suoraan ulkoa, johdetaan makuu- ja oluhuoneisiin, josta se leviää ovien alta tai avoimien ovien kautta tiloihin, joissa on ilmanpoistotuuletus. Taloihin, joissa on vain ilmanpoistotuuletus, tulee asentaa korvausilmaventtiilit eli tuuletusaukot kaikkiin asuintiloihin.

 Avoin ikkuna ei aina takaa riittävää ilmanvaihtoa. Asiallinen ja toisinaan myös sisäsuunnittelun kannalta kiinnostava ratkaisu on sisäkattoon sijoitettu tuuletin, joka panee ilman kiertämään.

Millainen on hyvä ilmastointi?

 • Ilma liikkuu puhtaista tiloista saastuneiden tilojen suuntaan.
 • Tilan ilma on ulkoilman suhteen alipaineen alainen (estää kosteuden tunkeutumista rakennukseen).
 • Paineron tulisi kuitenkin olla alle 20 Pa, jotta ovien ja ikkunoiden avaaminen ei olisi vaikeutunutta ja jotta ilmavirrat eivät aiheuttaisi häiritsevää melua.
 • Ilmastointi toimii jatkuvasti ja sen tehoa voi tarvittaessa säädellä.
 • Ilmastointi toimii ilman vetoa, on äänetön ja hajuton.
 • Ilmastointi on energiatehokas (lämmön palautusta tulisi tapahtua).
 • Ilmastointijärjestelmä on helppokäyttöinen ja -hoitoinen.

Asuintalojen ilmastointijärjestelmät

 • Luonnollinen ilmanpoisto.
 • Luonnollinen poisto, jota on vahvistettu liesituulettimella.
 • Koneellinen ilmanpoistojärjestelmä.
 • Ilman sisääntulon ja poiston koneellinen ilmastointi, joka on varustettu lämmön talteenotolla.
 • Ilmalämmitykseen ja/tai ilmalämpöpumppuun yhdistetty ilmastointijärjestelmä.